Tematica și graficul ședințelor consiliului de administrație

Aprobarea calificativelor pentru personalul didactic şi didactic auxiliar an şcolar 2012- 2013 Transferuri elevi Septembrie 2013 Validarea comisiilor metodice şi ale colectivelor de lucru an şcolar 2013 / 2014
  • Validare tematică CP şi CA
  • Validare regulament de ordine interioară
  • Repartizarea temelor de proiect şcoală postliceală an II
  • Transferuri elevi
  • Evaluarea proiectelor educaţionale derulate în anul şcolar 2012-2013
[wpdm_file id=18]
Site creat de Doimih