Raport privind starea și calitatea învățământului 2013-2014

RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

An şcolar 2012-2013

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele documente:
  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi acte normative subsecvente
  • Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005
Site creat de Doimih