Anunțuri importante

Plan de pază pentru elevi

Plan de pază pentru elevi

Accesul elevilor in unitatea noastra de invatamint este permis numai pe baza de carnet de elev.

Regulament de funcționare

Regulament de funcționare

Biblioteca Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” este parte integranta a procesului de instruire, formare si educare. Este o biblioteca cu caracter enciclopedic raspunzand cerintelor de informare, documentare, lectura, recreere si studiu ale elevilor si cadrelor didactice, didactice auxiliare si nedidactice din scoala.

Planificarea bibliotecii

Planificarea bibliotecii

La inceputul anului scolar biblioteca detine un numar de 29.098. mii volume carti, in valoare totala de 62.981.521 lei.

Program secretariat

Program secretariat

Program cu publicul, Metodologie eliberare acte studii

Site creat de Doimih