Ordin 5576 burse școlare

ORDIN nr. 5576
privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,
in temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala economic, finante, resurse umane, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Descarcă document
Site creat de Doimih