Eliberare diplome

Eliberare diplome

În atenția absolvenților Liceului ECOPROF, Col. Teh. GR Cerchez și Col Teh. Dimitrie Leonida,

Diplomele promoția 2016. se pot elibera începând cu data de 6 martie 2017.

Site creat de Doimih