Regulament folosire curti si terenuri de sport

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul şi modul de utilizare
a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2,
prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

OMEDC 3502 regulament acte de studii

Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare din învăţământul preuniversitar, în aplicarea prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2(1) Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învăţământ, cu sau fără examen de absolvire. Descarcă document…

Regulament CEAC (2016)

Regulament CEAC actualizat pentru 2016 [wpdm_file id=114] Proceduri CEAC [wpdm_file id=115]

Regulament de ordine interioară 2015

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legislaţia secundară, emisă de MEN şi organizaţiile subordonate acestuia, care intra în vigoare începând cu data de 1.09.2011, Adresa MECTS nr.213/BO/05.09.2011 ’’Foaie de parcurs”

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Regulament CEAC

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (C.E.A.C.) este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, înfiinţată în baza următorului cadru legal: Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea…

Plan de pază pentru elevi

Accesul elevilor in unitatea noastra de invatamint este permis numai pe baza de carnet de elev.

Site creat de Doimih