Programul de pregătire pentru BAC 2015-2016

Programul de pregătire pentru examenul de bacalaureat 2015-2016

Ordin 5080 examen BAC 2016

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art.361 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi ale prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

Calendar BAC 2016

30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă –…

Site creat de Doimih