Plan de pază pentru elevi

Plan de pază pentru elevi

Accesul elevilor în unitatea noastră de învățământ este permis numai pe bază de carnet de elev.

Accesul persoanelor străine în unitatea noastră de învățământ se va face conform programului de audiențe al directorilor, conform programului de lucru cu publicul al serviciului secretariat, contabilitate, conform orelor de consultație al diriginților și al cadrelor didactice.

Accesul părinților, al reprenzentanților legali ai elevilor și al vizitatorilor, în unitatea noastră de învățământ este permis numai prin locurile stabilite pentru acces, și anume, intrarea profesorilor, numai după înregistrarea datelor personale în registrul de evidență al persoanelor care au primit aprobare de acces și au specificat scopul prezenței în instituție. Aceștia vor fi conduși în incinta școlii, în mod obligatoriu, de personalul de bază și / sau de către profesorul de serviciu. Accesul persoanelor străine se face pe baza cărții de identitate / buletin de identitate.

Site creat de Doimih