Un tehnician ortoprotezist pregătit – 800 cazuri medicale rezolvate

Pregătire generală proiect ERASMUS+

  1. Zoom meeting.

Topic: Pregătire generală – proiect Erasmus + KA102 079231
Time: May 14, 2021 06:00 PM Bucharest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71368991332?pwd=Z0t4dG9UajZBelN2YWNlMmhaRFlQdz09

Meeting ID: 713 6899 1332
Passcode: 3NhAwD

  • Zoom meeting.

Topic: Pregătire generală proiect Erasmus + KA102 079231
Time: May 15, 2021 10:00 AM Bucharest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76852706534?pwd=bzBobk5aOWR4eDI3NGV1d3g3Z0dodz09

Meeting ID: 768 5270 6534
Passcode: wZdWS1

  • Zoom meeting

Topic: Pregătire generală proiect Erasmus + KA102 079231
Time: May 15, 2021 12:15 PM Bucharest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73522925122?pwd=N3pxa2l3WFZ2dUZ4ZjI5cEFiWWpNUT09

Meeting ID: 735 2292 5122
Passcode: LRL7Di

Interviu online selecție – profesori

22.01.2021

Programare

Nr. Crt.Nume și prenume profesorOra interviului
1Greavu Adina Mihaela18.00
2Amza Lucia18.10
3Cicioc Ion18.20
4Tudor Lucian18.30
5Popescu Florin18.40
6Cojocaru Andreea18.50

Interviu selecție – elevi – online

22.01.2021

Programare

Nr. Crt.Nume și prenume elevOra interviului
1Nedelcu Anisoara19.00
2Boghina Petrica19.10
3Dicu Raluca19.20
4Petre Andreea Madalina19.30
5Constantin Nicusor19.40
6Dahmash Radwan19.50
7Negreanu Cristian20.00
8Negreanu Costin Marian20.10
9Petre Ionut20.20
10Tanase George Andrei20.30

PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC
NR. DE REFERINȚĂ PROIECT: 2020-1-RO01-KA102-079231

  • Informații generale despre proiect

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” a stabilit ca prioritate dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor adulți si ale cadrelor didactice care lucrează cu adulți, prin accentuarea dimensiunii europene într-un domeniu care reprezintă o carte de vizită pentru școala noastră: ortoprotezarea.

Un tehnician bine pregătit poate să rezolve nevoia de dispozitive medicale (proteze, orteze) pentru 800-1000 de persoane aflate în dificultate. Pe lângă abilitățile tehnice realizării unei proteze, cursantul trebuie să cunoască foarte bine anatomia și psihologia.

Îmbunătățirea pe care școala postliceală din cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida vrea să o aducă comunității prin accesarea programelor cu finanțare europeana este perfecționarea profesională a absolvenților care vor lucra în domeniul ortoprotezării și pregătirea profesională a cadrelor didactice care lucrează cu elevii adulți din acest domeniu.

  • Obiectivele proiectului:

Îmbunătățirea calității formarii profesionale pentru un număr de 20 de elevi de la școala postliceală, nivel 3 avansat, domeniul mecanică, calificare Tehnician Ortoprotezist, prin participarea la stagii de instruire practică pe o perioadă de 14 zile, în luna martie/aprilie, la școli vocaționale de profil, din Turcia si Cehia, care pot transfera expertiza lor in domeniul realizării ortezelor de membru inferior si trunchi, pe baza cooperării pe care o au cu spitale universitare din zona.

Dezvoltarea capacitații instituționale de modernizare a procesului didactic prin integrarea unor metode moderne de instruire practica, prin dezvoltarea competentelor profesionale a 10 cadre didactice de specialitate, care vor participa la activități de jobshadowing in scoli din Turcia (5 profesori) si Cehia (5 profesori) cu expertiza în domeniu. Aceștia își vor îmbunătăți competentele profesionale prin integrarea de know-how in metode de predare/învățare de utilizare echipamentelor cu componenta digitala in realizarea ortezelor si vor participa la dezvoltarea capacității instituționale printr-o diseminare încrucișata în cadrul organizației.

Dezvoltarea competentelor lingvistice, de comunicare în limba engleza pentru un număr de 20 elevi și 10 cadre didactice care vor participa la stagii de practică și activități de jobshadowing, precum și a competentelor sociale, de coeziune socială, echitate si cetățenie europeană ale acestora.

  • Participanți:

Participanții la aceste mobilități sunt, pe de o parte, 10 cadre didactice cu atribuții de predare la școala postliceala sanitară. Acestea vor participa, in 2 fluxuri, la activități de jobshadowing, pe o perioada de 5 zile lucrătoare, in Turcia (5 profesori) si Cehia (5 profesori), pentru a observa modul in care este abordat stagiul de pregătire practica la partenerii din aceste tari, ce metode de predare/ învățare/ evaluare folosesc aceștia, cunoscut fiind faptul ca partenerii dispun de o expertiza remarcabilă în domeniu.

Pe de alta parte, 20 elevi adulti, de la școala postliceală, domeniul Mecanică – calificarea Tehnician ortoprotezist -anul II, care vor participa in 2 fluxuri, pe parcursul a 2 ani de zile, la stagii de practica în Turcia si Cehia, unde își vor dezvolta competențe profesionale (cunoștințe, abilități si atitudini) specifice modulului „Orteze pentru membre inferioare”, acoperind 60 de ore din cele 90 de atelier ortopedic, specifice acestui modul pe semestrul al II-lea.

  • Rezultatele activităților:

Pentru cadre didactice:
Rezultatele vor consta în dobândirea unor cunoștințe pedagogice valoroase privind organizarea experiențelor de învățare, selectarea metodelor de predare care sa corespundă adulților, realizarea echilibrului între teorie si practică, facilitarea învățării pentru persoanele adulte care învață. De asemenea,  sunt prevăzute și modalități de integrare a abilitaților adulților în ansambluri cognitive utile condițiilor de muncă și viată ale persoanelor adulte.

Pentru elevi:
Rezultatele stagiilor de practica se vor măsura tot la nivel de competente îmbunătățite pentru cei 20 de participanți adulți de la școala postliceală, domeniul sanitar – calificarea Tehnician ortoprotezist – anul II (cunoștințe, abilitați si atitudini specifice modulului „Tehnologie ortopedica).

  • Impact:

Ne așteptam ca proiectul sa contribuie la îmbunătățirea calitativă a activității educaționale. Astfel: competențele profesionale dobândite de elevii si profesorii participanți se vor reflecta în activitatea didactică prin integrarea unor noi metode de realizare a ortezelor, precum și a unor metode de predare/învățare/evaluare adaptate educației adulților. Fiind vorba de adulți și ținând cont de specificitatea învățării la aceștia, cu siguranța, experiențele de învățare la care vor fi expuși vor contribui la creșterea motivației pentru dezvoltare profesională, creșterea gradului de autonomie și a nevoii de a căuta noi oportunități de dezvoltare, atât profesională cat și personală.

Site creat de Doimih