Testarea cadrelor didactice fără studii corespunzătoare

Testarea cadrelor didactice fără studii corespunzătoare

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida", cu sediul în București, B-dul Basarabia nr.47, sector 2, telefon 021.324.32.95, anunță organizarea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului, pentru ocuparea următorului post didactic / catedră:

1. 11 ore /sapt. - Economie și Educație antreprenorială.

Testarea se va desfășura conform următorului grafic:

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității - 18.12.2018, între orele 12.00 - 13.30
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs - 18.12.2018, ora 14.30.
3. Proba scrisă și interviul - 19.12.2018, ora 10.00 și ora 14.00
4. Repartizarea candidaților - 19.12.2018
5. Afișarea rezultatelor - 19.12.2018, până la ora 16.00
La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diploma de bacalaureat.
Proba scrisă și interviul se susțin în specializarea / specializările postului / catedrei, conform centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Site creat de Doimih