Specializări și calificări profesionale

Învăţământ liceal - zi:
Filiera teoretică:
 • Matematică-informatică
 • Științe ale naturii
Filiera tehnologică:
 • Tehnician mecatronist
 • Tehnician în automatizări
 • Tehnician transporturi
 • Tehnician proiectant CAD
 • Tehnician electronist
 • Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
 • Tehnician operator roboți industriali
Învăţământ liceal - seral:
 • Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Învățământ profesional de stat și dual:
 • Tinichigiu – vopsitor auto
 • Mecanic auto
 • Operator la mașini cu comandă numerică
Învățământ postliceal de zi
 • Tehnician diagnostic auto
 • Tehnician ortoprotezist