Rezultate selecție dosare 23 dec 2015

Rezultate selecție dosare 23 dec 2015


Comisia de examinare a fost numită prin Decizia nr 131 / 17.11.2015 având în vedere:
• Legea 271/2015, Pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
• H.G. 1027/2014, pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
• H.G.nr 286/2011 - Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice


[wpdm_file id=82]
Site creat de Doimih