Regulament de ordine interioară 2015

Regulament de ordine interioară 2015

Având în vedere:
  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
  • Legislaţia secundară, emisă de MEN şi organizaţiile subordonate acestuia, care intra în vigoare începând cu data de 1.09.2011
  • Adresa MECTS nr.213/BO/05.09.2011 ’’Foaie de parcurs"
  • Plan operaţional al ISMB nr. 15824/15.09.2011
  • Strategia de prevenire a criminalităţii la nivelul Municipiului Bucureşti (2011-2016)
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4925/08.09.2005,
  • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii,
  • Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare,
  • OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar
  • îndrumar pentru întocmirea regulamentului de ordine interioară- ISMB se adoptă prezentul Regulament de Ordine Interioară, care intră în vigoare începând cu anul şcolar 2013-2014.
[wpdm_file id=120]
Site creat de Doimih