Regulament de funcționare

Regulament de funcționare

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare

a COLEGIULUI TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” CONFORM: O R D I N-ului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare. În baza prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, prevăzut în anexa care parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 „Regulament de organizare și funcționare a centrelor de documentare și informare” la Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.689/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor de documentare și informare, a Fișei-cadru a postului de profesor documentarist și a Fișei-cadru de evaluare a profesorului documentarist, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008.

Art. 3.

Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare, casele corpului didactic și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
București, 7 octombrie 2011. Nr. 5.556.
[wpdm_file id=10]

Meniu

Site creat de Doimih