Regulament CEAC

Regulament CEAC

REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (C.E.A.C.) este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, înfiinţată în baza următorului cadru legal:
  • Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, Art.(11) şi Art. (12);
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEdC Nr. 4925/2005;
  • Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu completările şi modificările ulterioare;
  • O.U.G 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
  • Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006
  • H.G. nr. 1258 din 18 oct.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.R.A.C.I.P. cu modificările ulterioare;
  • O.M.Ed.C. nr.4889/2006 privind generalizarea instruirii pentru asigurarea calităţii în EFP la nivelul reţelei ÎPT
  • Decizia Nr.___________.
[wpdm_file id=25]
Site creat de Doimih