Program bibliotecă

Program bibliotecă

An școlar 2013-2014

  • Luni - 08:00 - 16:00
  • Marți - 08:00 - 16:00
  • Miercuri - 08:00 - 16:00
  • Joi - 08:00 - 16:00
  • Vineri - 08:00 - 16:00

Acces la bibliotecă

Accesul la bibliotecă se face prin curtea şcolii, pe intrarea situată în clădirea ateliere, la parter, în partea stângă.
Studiu la sala de lectură din incinta bibliotecii
Este permis numai după terminarea orelor de curs, de la ora 14.00 până la ora 15.45.

Meniu


Manuale școlare

REGULI:
Predarea manualelor şcolare către diriginţi claselor a IX-a şi a X-a, se va face în primele 2 săptămâni din semestrul I, a fiecarui an şcolar, în urma unei programări efectuate de către diriginţi, pe baza unui tabel tip, proces-verbal încheiat cu dirigintele și proces-verbal încheiat cu elevii clasei, unde fiecare elev va semna după ce îşi ridică manualele ce-i revin.
În prima săptămână primesc manuale elevii claselor a X-a, dar nu fără a fi însoţiţi de diriginţi
În a doua săptămână primesc manuale elevii claselor a IX-a, dar nu fără a fi însoţiţi de diriginţi
Perioada de recuperare a manualelor de la elevii, se va face începând cu ultimele 2 săptămânia ale lunii Mai, a fiecărui an şcolar, dar nu mai tărziu de 10 iunie, numai de către diriginte, conform tabelului primit la începutul anului şcolar
La sfârşitul anului şcolar dirigintele şi şeful clasei sunt rugaţi să sprijine în acţiunea de recuperare a manualelor primite gratuit de către elevi
Dirigintele şi şeful clasei sunt rugaţi să anunţe ori de câte ori un elev intenţionează să se transfere la altă şcoală sau este exmatriculat, pentru a recupera manualele de la acesta
Elevii sunt rugaţi să nu distrugă manualele şcolare şi să nu le piardă, în caz contrar aceştia vor trebui să le achiziţioneze de pe piaţa liberă şi/sau să plătească o amendă
Site creat de Doimih