Planul de acțiune al școlii 2013 – 2017 rev 2014

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucureşti este o instituție de învățământ care asigură tinerilor din Municipiul Bucureşti şi împrejurimi pregătire în domeniul tehnic, de nivel 2,3 şi 3 avansat european, precum şi în domeniul teoretic.
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida" Bucureşti urmăreşte formarea personalității autonome si creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoștințe de cultura generală și formarea de competente profesionale, care sa le permită elevilor exercitarea unei profesii in domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor in invatamantul superior sau realizarea propriei afaceri.
Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucureşti urmăreşte să asigure această calitate prinpromovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

[wpdm_file id=20]
Site creat de Doimih