Planificarea bibliotecii

Planificarea bibliotecii
Biblioteca școlară a Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”, ține seama de sarcinile ce stau la baza bunei desfășurări a procesului educativ. Ea trebuie să ajute la completarea instruirii și a educației pentru a lărgi orizontul cultura al elevilor.
Misiunea: bibliotecii şcolare a Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida", este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul instructiv-educativ, a participa la dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor.
Biblioteca Şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.

[wpdm_file id=41]

Meniu

Site creat de Doimih