Plan operațional sem 1 pentru anul școlar 2013 – 2014

Plan operațional sem 1 pentru anul școlar 2013 – 2014

Priorităţile Colegiului Tehnic ’’Dimitrie Leonida” în anul şcolar 2013-2014

SCOP
  • Stabileşte modul de realizare a activităţilor comisiilor şi persoanele implicate
  • Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii
  • Sprijină comisiile de lucru în procesul decizional
  • Asigură realizarea activităţilor în conformitate cu normele legale
  • Scopul specific: aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, Structura anului şcolar aprobată prin OMEN nr. 3818 / 03.06.2013 şi anexa acestuia, Legislaţia secundară, emisă de MEN şi organizaţiile subordonate acestuia, care intra în vigoare începând cu data de 1.09.2013, Plan operaţional al ISMB pentru anul şcolar 2013-2014, Strategia de prevenire a criminalităţii la nivelul Municipiului Bucureşti (2011-2016)
Site creat de Doimih