Plan managerial an școlar 2013-2014

Obiective strategice:
  • sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate
  • creşterea ratei succesului şcolar şi a procentului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat
  • reducerea absenteismului

I. CURRICULUM

Obiective specifice:
  • adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele agenţilor economici;
  • desfăşurarea de lecţii bine proiectate, cu accent pe captarea interesului şi creşterea motivaţiei, atractivităţii, utilităţii noilor conţinuturi, metode, etc.;
  • selecţionarea furnizorilor de formare continuă, cu dezvoltarea competenţelor de evaluare în educaţie, cu scop de orientare şi optimizare a învăţării;
  • alegerea si urmărirea unor indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didactică si nedidactică;
  • crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale care să ofere o radiografie obiectivă a progresului şcolar.
[wpdm_file id=16]
Site creat de Doimih