Anunțuri importante

Eliberare diplome

Eliberare diplome

În atenția absolvenților Liceului ECOPROF, Col. Teh. GR Cerchez și Col Teh. Dimitrie Leonida, Diplomele promoția 2016. se pot elibera începând cu data de 6 martie 2017.

Procedură simulare BAC 2016-2017

Procedură simulare BAC 2016-2017

Examen certificare nivel 5 sesiune februarie 2017

Examen certificare nivel 5 sesiune februarie 2017

Examen certificare nivel 5

Examen certificare nivel 5
Site creat de Doimih