Anunțuri importante

Programul activităților de perfecționare an școlar 2013-2014

Programul activităților de perfecționare an școlar 2013-2014

Prezentarea Ordinului nr.5562/7.10.2011 referitor la Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.
Dezbatere cu privire la alegerea manualelor alternative.

Planul de acțiune al școlii 2013 – 2017 rev 2014

Prezentarea Ordinului nr.5562/7.10.2011 referitor la Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile. Dezbatere cu privire la alegerea manualelor alternative. Promovarea metodelor didactice de predare-învăţare-evaluare care conduc la creşterea interesului şi a motivaţiei pentru studiul individual şi colectiv. Lecţii demonstrative. Referate metodice şi de specialitate. Pentru mai multe informații descărcați fișierul…

Raport privind starea și calitatea învățământului 2013-2014

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele documente:

Tematica și graficul ședințelor consiliului de administrație

Validare tematică CP şi CA | Validare regulament de ordine interioară | Repartizarea temelor de proiect şcoală postliceală an II

Site creat de Doimih