Anunțuri importante

Comisii

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Comisia pentru curriculum Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Comisii metodice pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare Comisia pentru verificarea documentelor școlare, momitorizarea frecvenței și notare ritmică a elevilor Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar Comisia pentru perfecnționarea…

Programul de pregătire pentru BAC 2015-2016

Programul de pregătire pentru examenul de bacalaureat 2015-2016

Concurs selecție ERASMUS+

Concurs selecție ERASMUS+

În urma aprobării finanțării proiectului de mobilități cu titlul “Asigurarea calității prin perfecționare europeană”, în cadrul Programului ERASMUS+, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida București va organiza un concurs de selecție pentru un număr de 10 cadre didactice din instituție, care vor participa la stagii de perfecționare.

Regulament de ordine interioară 2015

Regulament de ordine interioară 2015

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legislaţia secundară, emisă de MEN şi organizaţiile subordonate acestuia, care intra în vigoare începând cu data de 1.09.2011, Adresa MECTS nr.213/BO/05.09.2011 ’’Foaie de parcurs”

Site creat de Doimih