Anunțuri importante

Program bibliotecă

Program bibliotecă

Accesul la bibliotecă se face prin curtea şcolii, pe intrarea situată în clădirea ateliere, la parter, în partea stângă…

Cadru de siguranță pentru elevi

Cadru de siguranță pentru elevi

Accesul elevilor in unitatea noastra de invatamint este permis numai pe baza de carnet de elev.

Regulament de funcționare

Regulament de funcționare

Biblioteca Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” este parte integranta a procesului de instruire, formare si educare. Este o biblioteca cu caracter enciclopedic raspunzand cerintelor de informare, documentare, lectura, recreere si studiu ale elevilor si cadrelor didactice, didactice auxiliare si nedidactice din scoala.

Planificarea bibliotecii

Planificarea bibliotecii

La inceputul anului scolar biblioteca detine un numar de 29.098. mii volume carti, in valoare totala de 62.981.521 lei.

Site creat de Doimih