Anunțuri importante

Rapoarte de activitate 2014-2015

2014-2015

Plan managerial 2015-2016

Plan managerial 2015-2016 Obiective strategice – sporirea tuturor copiilor la o educație de calitate – diversificarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani și învățământul postliceal – creșterea ratei succesului școlar și a procentului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat – reducerea absenteismului și abandonului școlar

Plan activități subcomisie diriginti sem I 2015-2016

Plan activități subcomisie diriginti sem I  2015-2016

Plan managerial de prevenire și combaterea violenței sem I 2015-2016

Plan managerial de prevenire și combaterea violenței sem I  2015-2016
Site creat de Doimih