Anunțuri importante

2010 – Comenius Scholarship

2010 – Comenius Scholarship

2010 – Comenius Scholarship ”Open Educational Resources, Web2.0 and E-tutoring”, Patras, Greece

2005-2008 – Comenius School Partnership

2005-2008 – Comenius School Partnership

2005-2008 – Comenius School Partnership ”Equal Opportunities for a Successful Career” , Romania, Spain, Greece, Italy

Rapoarte de activitate 2014-2015

2014-2015 Enter passwordDescarcă 

Plan managerial 2015-2016

Plan managerial 2015-2016 Obiective strategice – sporirea tuturor copiilor la o educație de calitate – diversificarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani și învățământul postliceal – creșterea ratei succesului școlar și a procentului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat – reducerea absenteismului și abandonului școlar Enter passwordDescarcă 

Site creat de Doimih