Anunțuri importante

Plan operațional sem II 2015-2016 2015-2016

Plan operațional sem II  2015-2016  2015-2016

Planificarea orelor de consiliere

Planificarea orelor de consiliere Descarcă 

Plan pază

Cadre de siguranță – Plan pază Enter passwordDescarcă 

Ordin 5576 burse școlare

ORDIN nr. 5576 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin….

Site creat de Doimih