Organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice din grupul țintă al proiectului din cadrul Programului ERASMUS +

Organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice din grupul țintă al proiectului  din cadrul Programului ERASMUS +

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilități cu titlul ” Strategii Europene: ANI (antibullying, nonformal, incluziune) în Educaţie”, cu numărul 2018-1-RO01-KA101-048028, în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea KA1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, în baza contractului de finanțare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P., Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida  Bucureşti  va organiza un concurs de selecţie pentru un număr de 12 cadre didactice din instituție, care vor participa la stagii de perfecționare astfel:

  • 4 profesori – responsabili/membri ai Comisiei de prevenire a violenţei/Comisiei Diriginţilor/CEAC/CA vor participa la cursurile: Stop Bullying (Malaga, Spania)-2 prof. şi Managementul conflictului, inteligenţa emoţionala şi prevenirea bullyingului (Barcelona, Spania)-2 prof.
  • 4 profesori - responsabili/membri ai Comisiei de activităţi extraşcolare/Comisiei Diriginţilor vor participa la: Educaţie nonformală în şcoala (Helsinki, Finlanda)-2 prof şi Educaţie în afara clasei-mijloc de îmbunătăţire a învăţării- (Atena, Grecia)- 2 prof
  • 4 profesori –responsabil/membri ai Comisiei de perfecţionare/Comisiei Diriginţilor vor participa la: Educaţie inclusivă/interculturală-răspunsul la diversitate în clasă- (Limassol, Cipru)-2 prof. şi Educaţie inclusivă-bune practici- (Praga, Cehia) – 2 prof.

 

Informaţii generale despre proiect:

            Implementarea proiectului presupune activităţi de mobilitate pentru 12 profesori făcând parte din grupurile țintă enumerate mai sus, cu scopul de a aprofunda și crește cunoștințele și abilităţile profesionale prin formare continuă la nivel european în domeniile prezentate mai sus. În cadrul proiectului se vor îmbunătăţi competenţe de prevenire şi combatere a bullyingului, de diversificare a activităţilor extraşcolare/nonformale, de aplicare a principiilor educaţiei inclusive/interculturale. De asemenea, implementarea proiectului presupune îmbunătăţirea competenţelor lingvistice, culturale, didactice și pedagogice, de management, strategii moderne de predare adaptate pentru creşterea calităţii educaţiei în Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”.


Site creat de Doimih