Mobilitate VETPRO – Scoția

Mobilitate VETPRO – Scoția

În perioada 10-16 noiembrie 2013, d-na director Greavu Adina a participat la mobilitatea VETPRO desfășurată la Dundee and Angus College, Arbroath, Scotland din cadrul proiectului derulat de Casa Corpului Didactic, București LLP- dV / VETPRO / 2012 / RO / 142

 

”Pachet inovativ de consiliere pentru învățământul profesional și tehnic prin dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor-Modelul de succes Skillzone-Engaging young people-Sharing the Skillzone soft skills successes”. Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității și soluțiilor innovative de abordare a elevilor cu carențe comportamentale și dificultăți în învățare din cadrul unităților VET din București, prin formarea formatorilor, coordonatorilor de proiecte, consilierilor,directorilor care la rândul lor vor determina o schimbare la nivel organizational, dar vor lucra și în mod direct cu elevii. La această mobilitate au participat 15 cadre didactice de la CCD București, CMBRAE și Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” cu expertiză și atribuții în domeniul consilierii elevilor și/sau profesorilor , managementul programelor educaționale , formatori, consilieri psihopedagogi, responsabili cu proiecte și programe, directori cu atribuții în domeniul consilierii în sfera învățământului profesional din București.

Galerie foto
Site creat de Doimih