Metodologie examene de certificare competențe profesionale

Descarcă

{wpdm_category=2014}

Anexa nr. 1 la OMECT nr. 5172/29.08.2008


Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

OMECT nr. 5172/29.08.2008
ORDIN


privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.
Site creat de Doimih