Învățământul postliceal – promoția februarie 2014

Învățământul postliceal – promoția februarie 2014

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTLICEAL
PROMOȚIA FEBRUARIE 2014

Descriere
Data
Înscriererea la examenul de absolvire a competetnțelor profesionale 27 ianuarie - 03 februarie 2014
Desfăşurarea probei practice 4- 5 februarie 2014
Afişarea rezultatelor la proba scrisă 7 februarie 2014
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă 10 februarie 2014
Susţinerea proiectului 11 - 12 februarie 2014
Afişarea rezultatelor finale 13 februarie 2014

Candidații înscriși se vor prezenta la probe având asupra lor doar cartea de identitateși pix de culoare albastră.
Proba practică și susținerea proiectului va începe de la ora 8.00 în ordinea alfabeticăa fiecărei specializări.
La proba scrisă candidații vor avea acces în sălile de examen între orele 8.15 - 8.30.
Programarea candidaților pentru fiecare probă va fi afișată cu 24 de ore înainte desusținerea probei.

Site creat de Doimih