Înscrieri BAC sesiunea august septembrie 2019

Înscrieri BAC sesiunea august septembrie 2019

ANUNŢ IMPORTANT

Completarea cererilor pentru Bacalaureat 2019, sesiunea august- septembrie  are loc in perioada  - 15-19 IULIE 2019 -  26 iulie 2019 - inscrierea candidatilor care au promovat examenul de corigenţă

Program de înscrieri de LUNI până JOI de la 09.00 la 15.00

VINERI de la 09.00 la  13.30

ACTE  NECESARE  PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT:

 • copie xerox Buletin de Identitate / Carte de Identitate – valabil
 • copie xerox CERTIFICAT DE NAŞTERE
 • copie xerox CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (unde este cazul)
 • FOAIE MATRICOLĂ în original
 • Cererea se va completa cu pix cu cerneală albastră şi majuscule (litere mari).
 • Sub semnatură candidatului se va completa numărul de telefon.

Menţiuni ajutătoare:

 • Pentru absolvenţii cu specializarea matematică-informatică sau ştiinţe ale naturii - filiera este TEORETICĂ, profilul REAL
 • Pentru absolvenţii liceului cu specializare/calificare tehnică avem următoarele menţiuni: filieră TEHNOLOGICĂ, profil TEHNIC, specializarea, după caz: tehnician mecatronist/tehnician în automatizări/ tehnician mecanică întreţinere şi reparaţii/tehnician transporturi etc.
 • Disciplinele pentru bacalaureat sunt următoarele:
 1. Pentru toţi absolvenţii din promoţia curentă sau cei care nu s-au înscris niciodată la bacalaureat: A. competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română ; C. competenţe lingvistice în limbă modernă/ străină; D. competenţe digitale
 2. Absolvenţii de liceu specializări tehnice:

probe obligatorii: Limba şi literatura română – proba Ea); Matematică - proba Ec) şi  proba la alegere : Biologie vegetală şi animală (cls. IX -X) sau Fizică sau Chimie – proba Ed)

 1. Absolvenţii de liceu specializările matematică-informatică sau ştiinţe ale naturii: probe obligatorii: Limba şi literatura română – proba Ea); Matematică - proba Ec) şi proba la alegere : Biologie vegetală şi animală (cls. IX -X) sau Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană (cls. XI-XII) sau Fizică sau Chimie sau Informatică – proba Ed).
Site creat de Doimih