Examen de promovare in grade sau trepte profesionale

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE SECRETAR ŞEF

Având în vedere:
  • Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
  • H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind salarizarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OMEN nr. 5138/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual.[wpdm_file id=66]
Site creat de Doimih