Dotări

24 săli de clasă
Cabinet limba românã
Cabinet fonic limbi strãine
Cabinet geografie
Cabinet istorie
Cabinet matematicã
Cabiet multimedia

Cabinet consiliere psiho-pedagogicã
Cabinet metodic

Laborator biologie
2 laboratoare de chimie
2 laboratoare de fizicã

2 laboratoare de informaticã
Laborator informaticã tehnologicã ( roboţi și cad)
Laborator mecatronicã
2 laboratoare tehnologice
Laborator transporturi

Școalã de conducere auto autorizatã categoria b
Autoturism – renault symbol
Simulator auto
Laborator legislaţie rutierã

2 ateliere lãcãtușerie
Atelier de sudurã
Atelier tinichigerie
Atelier electric

Salã de festivitãţi
Cabinet medical
Cabinet stomatologic

Site creat de Doimih