Criterii de acordare a burselor în semestru 2

Criterii de acordare a burselor în semestru 2

Criterii de acordare a burselor sem 2 2014-2015

TIPUL DE BURSĂ CRITERII DE ACORDARE OBS/ACTE DEPUSE LA DOSAR
BURSĂ DE MERIT - Media de promovare SEM.I cel puţin 9.00 - Media la purtare 10 - Cerere de acordare - C.I. elev - COPIE
BURSĂ DE STUDIU - Media de promovare SEM. I cel puţin 7,00 - Media la purtare 10 - Venitul net/membru de familie pe ultimile 3 luni = 724lei Pentru calculul venitului net/menbru de familie se iau în calcul toate veniturile , cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii. - Cerere de acordare - Adeverinţă fiscală pt. Fiecare părinte - Declarație notarială în cazul în care parinții nu realizeză venituri - Acte de identitate toti membrii familiei – copie - Pt frații școlari adeverință de elev - Adeverință de salariat cu venitul pe ultimile 3 luni, pentru părinții salariați - Pentru părinții pensionari– ultimile 3 taloane de pensie
BURSĂ SOCIALĂ
a) MEDICALĂ - Certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul cabinetului din unitatea şcolară - Media la purtate 10 - Maxim 1 corigență - Cerere de acordare - Certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul cabinetului din unitatea şcolară - C.I. COPIE
b) MEDIU RURAL - Media la purtate 10 - Venitul net/membru de familie pe ultimile 3 luni =724 lei - Pentru calculul venitului net/menbru de familie se iau în calcul toate veniturile , cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii - Maxim 1 corigență - Cerere de acordare - Dovadă că în localitatea de domiciliu nu există unitate şcolară liceală - Adeverinţă fiscală pt. Fiecare părinte - Declarație notarială în caul în care parinții nu realizeză venituri - Acte de identitate toti membrii familiei – copie - Pt frații școlari adeverință de elev - Adeverință de salariat cu venitul pe ultimile 3 luni, pentru părinții salariați - Pentru părinții pensionari – ultimile 3 taloane de pensie
c) VENITURI MICI - Media la purtate 10 - Venitul net/membru de familie pe ultimile 12 luni = 362 lei - Pentru calculul venitului net/menbru de familie se iau în calcul toate veniturile , cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii. - Maxim 1 corigență - Cerere de acordare - Acte de identitate toti membrii familiei – copie - Adeverință de salariat cu venitul pe ultimile 12 luni, pentru părinți - Declarație notarială în caul în care parinții nu realizeză venituri - Pt frații școlari adeverință de elev - Adeverinţă fiscală pt. Fiecare părinte - Dovadă că nu deţin terenuri agricole mai mari de 20.000mp(2ha) în zonele colineare și de șes, şi 40.000mp(4ha), în zonele montane.
d) ORFANI - Media la purtate 10 - Certificat de deces (părinte) copie - Maxim 1 corigență - Cerere de acordare - Certificat de deces (părinte) copie
Site creat de Doimih