Concurs pentru ocuparea postului – Secretar Șef

Concurs pentru ocuparea postului – Secretar Șef

CONCURS pentru ocuparea postului - SECRETAR ŞEF

Având în vedere:

  • H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind salarizarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • HOTARARE Nr. 1.027 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” organizează concurs de ocupare a postului vacant de secretar șef

  1. I. CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS

- studii superioare, vechime în muncă mimim 3 ani
- cunoştinţe privind administrarea şi întocmirea corespondenţei oficiale
- cunoştinţe privind completarea contractelor individuale de muncă, acte adiţionale, decizii de încadrare
- cunoştinţe privind completarea REVISAL
- cunoştinţe de arhivare a documentelor
- noţiuni de comunicare şi relaţii publice
- cunoştinţe  de  utilizare  a  tehnologiei  informaţiei  (operare  PC,  birotică)
- cetăţenia română şi domiciliul stabil în România

Pentru mai multe detalii vă rugăm descărcați documentul PDF din dreapta.

Site creat de Doimih