Conferinţa internaţională a cadrelor didactice

Conferinţa internaţională a cadrelor didactice:
„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.Învăţământul între realitate şi provocări.”

11-12 aprilie 2014, Bucureşti (România)


Ca parte integrantă a parteneriatului educaţional şi proiectului de cercetare „Ỉmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei şi formării la standarde europene”, Colegiul Tehic „Dimitrie Leonida” a participat cu 6 comunicări ale unor cadre de specialitate (învăţământ tehnic şi catedra de limbi moderne) la conferinţa internaţională „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Ỉnvăţământul între realitate şi provocări”.
Conferinţa s-a desfăşurat în perioada 11-12 aprilie 2014 în parteneriat cu Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în Educaţie şi Cercetare şi Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei” din Bucureşti. Organizatorii (printre care şi Inspectoratul Şcolar al sectorului 6 şi Casa Corpului Didactic Bucureşti) au iniţiat un dialog între cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi cel universitar, printre vorbitorii în plenul conferinţei numărându-se inspectori şcolari de specialitate cu responsabilităţi în descentralizarea instituţională, resurse umane, educaţie permanentă, învăţământ tehnic şi alternative educaţionale. Au fost de asemenea prezenţi profesori din învăţământul superior.
Prezenţa numeroasă (143 participanţi în cele două zile ale conferinţei) a demonstrat un real interes pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, cât şi pentru accesul cadrelor didactice la oportunităţi de formare continuă, la identificarea de noi oportunităţi de promovare în cariera didactică. Invitaţii străini din Franţa, Iran, Bulgaria sau Maroc au prezentat diferite instrumente şi practici sustenabile de management, dar şi beneficiile dezvoltării formării continue de tip e-learning în ţările de provenienţă.
Organizatorii au propus ateliere didactice în fiecare zi a conferinţei: „Școala în comunitate, comunitatea în şcoală – implicaţii pentru actorii educaţionali”, „Tendinţe actuale în construirea şi implementarea curriculumului educaţional”, „Noi tendinţe în managementul educaţional”, „Formarea continuă şi profesia didactică”, „Importanţa cercetării în învătământul superior”.
Conferinţa Internaţională s-a remarcat şi prin decernarea premiilor de excelenţă în educaţie şi cercetare înmânate de d-na director adj. Bădescu Daniela şi de d-l conf. univ.dr. Chirimbu Sebastian personalităţilor cu contribuţie marcantă în învăţământul românesc din ultimii doi ani (dir. Iordăchescu Eugen, insp. Stoica Adriana, conf. univ. dr. Ionescu Mihaela, conf. univ.dr. Danciu Bogdan, insp. Lichiardopol Gabriela, insp. Oprea Laurenţiu, insp. Ştefan Elena, insp. Marcu Mioara, lect. univ. Karla Peter Barth, dir. Stan Elena, dir.adj. Zloteanu Dana, cons. Tatiana Buscă, prof. Jeana Pătru), trei dintre colegii noştri numărându-se printre fericiţii câstigători ai recunoaşterii învăţământului din Bucureşti (dir. prof. ing. Greavu Adina, prof. Roşu Consuela, prof. asociat dr. Chirimbu Sebastian).


Galerie foto

Site creat de Doimih