Comisii

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
Comisia pentru curriculum
Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Comisii metodice pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare
Comisia pentru verificarea documentelor școlare, momitorizarea frecvenței și notare ritmică a elevilor
Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar
Comisia pentru perfecnționarea metodico-științifică
Descarcă documentul:
[wpdm_file id=92]
Site creat de Doimih