Clase și specializări

Învăţământ liceal - zi: Filiera teoretică:
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
Filiera tehnologică:
  • Tehnician mecatronist
  • Tehnician în automatizări
  • Tehnician transporturi
[wpdm_file id=26]
Învăţământ liceal - seral rută progresivă
  • Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
Învățământ profesional:
  • Tinichigiu – vopsitor auto
  • Mecanic auto
Învățământ postliceal
  • Tehnician diagnostic auto