Plan managerial al activităților de formare sem I 2015-2016

Prezentarea Ordinului nr.5562/7.10.2011 referitor la Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile. Dezbatere cu privire la alegerea manualelor alternative. Promovarea metodelor didactice de predare-învăţare-evaluare care conduc la creşterea interesului şi a motivaţiei pentru studiul individual şi colectiv. Lecţii demonstrative. Referate metodice şi de specialitate. Pentru mai multe informații descărcați fișierul…

Planul activității subcomisiei diriginților 2013 – 2014

Pentru mai multe informații descărcați fișierul de mai jos

Programul activităților de perfecționare an școlar 2013-2014

Prezentarea Ordinului nr.5562/7.10.2011 referitor la Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.
Dezbatere cu privire la alegerea manualelor alternative.

Plan operațional sem 1 pentru anul școlar 2013 – 2014

Stabileşte modul de realizare a activităţilor comisiilor şi persoanele implicate | Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii

Site creat de Doimih