Plan operațional sem I 2015-2016

Plan operațional sem I [wpdm_file id=104]

Plan managerial 2015-2016

Plan managerial 2015-2016 Obiective strategice – sporirea tuturor copiilor la o educație de calitate – diversificarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani și învățământul postliceal – creșterea ratei succesului școlar și a procentului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat – reducerea absenteismului și abandonului școlar [wpdm_file id=103]

Site creat de Doimih