Comisii

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Comisia pentru curriculum Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare Comisii metodice pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare Comisia pentru verificarea documentelor școlare, momitorizarea frecvenței și notare ritmică a elevilor Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar Comisia pentru perfecnționarea…

Site creat de Doimih