Calendarul examenului de bacalaureat 2017

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba în situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrarile scrise ori de afisare a rezultatelor, precum i reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.

Simulare BAC 2017

PROBELE DE EXAMEN SE SUSTIN IN URMATOARELE ZILE : LIMBA SI LITERATURA ROMANA ( CLS. XI, XI ) – 13.03.2017 MATEMATICA ( CLS. XI, XII ) – 16.03.2017 PROBA LA ALEGERE ( CLS. XII ) – 17.03.2017   ACCESUL ELEVILOR IN SALILE DE EXAMEN SE FACE INTRE ORELE 8.00-8.30. ELEVII TREBUIE SA AIBA ASUPRA LOR…

Rezultate simulare BAC 2016

Rezultate simulare BAC 2016

Programul de pregătire pentru BAC 2015-2016

Programul de pregătire pentru examenul de bacalaureat 2015-2016

Ordin 5080 examen BAC 2016

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art.361 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi ale prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

Calendar BAC 2016

30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă –…

Site creat de Doimih