Programul activităților de perfecționare an școlar 2013-2014

Prezentarea Ordinului nr.5562/7.10.2011 referitor la Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.
Dezbatere cu privire la alegerea manualelor alternative.

Programul activităților de perfecționare sem 1 an școlar 2013-2014

Referat metodic: „Dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor prin utilizarea strategiilor didactice interactive”.
Referat metodic: „Utilizarea platformelor de e-learning, modalitate de creştere a eficienţei învăţării”.

Raport privind starea și calitatea învățământului 2013-2014

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele documente:

Plan operațional sem 1 pentru anul școlar 2013 – 2014

Stabileşte modul de realizare a activităţilor comisiilor şi persoanele implicate | Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii

Plan managerial an școlar 2013-2014

Obiective strategice: sporirea accesului tuturor copiilor la o educație de înaltă calitate, creșterea ratei succesului școlar și a procentajului

Schimb de experiență cu specialiști din Belgia, 7 octombrie 2013

La întâlnirea de lucru, desfășurată la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”, au participat specialiști din Belgia, reprezentanți CNDIPT și profesori de la Colegiul Tehnic

Actualizare orar

A fost actualizat orarul pe data de 20 decembrie 2013

Pregătire suplimentară 2014

Program de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat 2014

Cadru de siguranță pentru elevi

Accesul elevilor in unitatea noastra de invatamint este permis numai pe baza de carnet de elev.

Planificarea bibliotecii

La inceputul anului scolar biblioteca detine un numar de 29.098. mii volume carti, in valoare totala de 62.981.521 lei.

Site creat de Doimih