Regulament de ordine interioară 2015

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legislaţia secundară, emisă de MEN şi organizaţiile subordonate acestuia, care intra în vigoare începând cu data de 1.09.2011, Adresa MECTS nr.213/BO/05.09.2011 ’’Foaie de parcurs”

Seminar de contact

În perioada 14-16 ianuarie 2015, d-na Cojocaru Andreea, profesor de limba română şi responsabil al Comisiei de proiecte europene din cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”, a participat la seminarul de contact cu tema „WorkBased Learning in VET

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind salarizarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Criterii de acordare a burselor în semestru 2

Criterii de acordare a burselor sem 2 2014-2015 TIPUL DE BURSĂ CRITERII DE ACORDARE OBS/ACTE DEPUSE LA DOSAR BURSĂ DE MERIT – Media de promovare SEM.I cel puţin 9.00 – Media la purtare 10 – Cerere de acordare – C.I. elev – COPIE BURSĂ DE STUDIU – Media de promovare SEM. I cel puţin 7,00…

Steps for life

Luni, 08.12.2014 și joi, 11.12.2014 au avut loc activitati in cadrul proiectului ”Write a project , make a change” , programul Erasmus+, actiunea cheie nr.1 ”Mobilitati ale lucratorilor de tineret”.

1 Decembrie 2014

Ruse Nicoleta a prezentat elevilor și profesorilor un material referitor la semnificația și importanța acestei zile. La finalul activitatii, profesorii și elevii

Festivalul Național al Șanselor Tale

”Festivalul Național al Șanselor Tale” . Au participat elevii claselor IX A, IX B și XI B indrumați de prof. Tanase Doina, prof. Amza Lucia și prof.Cojocaru Andreea alaturi de directorul școlii Greavu Adina

Bibliotecă virtuală

Biblioteca școlară Vodafone te așteaptă cu peste o suta cincizeci de cărți.

Site creat de Doimih