Career progression route for trainers and trainers in VET education, 17 octombrie 2013

Career progression route for trainers and trainers in VET education, 17 octombrie 2013
Activitate desfășurată la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” în cadrul acțiunii europene Vizite de studii pentru factori de decizie în educație (LLP) cu tema ”Career progression route for trainers and teacher trainers - Dezvoltarea carierei didactice pentru profesori și formatori de formatori”, organizată de Casa Corpului Didactic București în perioada 14-17 octombrie 2013. Activitatea a constat în vizitarea școlii (laboratoare, ateliere, cabinete, săli perfecționare) și organizarea unei mese rotunde cu tema ”Career progression route for trainers and trainers in VET education” la care au participat 7 reprezentanți ai țărilor europene (Italia, Belgia, Anglia, Polonia, Franța, Ungaria, Spania), 2 reprezentați ai Casei Corpului Didactic București, precum și 7 reprezentanți ai Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”.

Galerie foto
Site creat de Doimih