BAC 2021

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

CONFORM CALENDARULUI EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2021, SESIUNEA IUNIE-IULIE,

ESTE 31 MAI – 4 IUNIE 2021, CONF. OMEC 5453/2020

                                      

                                       Program înscrieri :

                                       -de LUNI până JOI între orele  10.00 la 14.30

                                       -VINERI între orele  10.00 la  13.00

 

 1. Înscrierile vor avea loc la intrarea principală a liceului, în aer liber/ hol, funcţie de vreme!

(B-DUL BASARABIA NR. 47, SECTORUL 2/ LÂNGĂ ARENA NAŢIONALĂ).

 1. Să aveţi mască de protecţie;
 2. Să aveţi pix sau stilou cu cerneală albastră, pentru completarea cererii şi documentele specificate mai jos, care vor fi ataşate la cererea de înscriere!
 3. Vă rugăm să respectaţi măsurile de protecţie şi de distanţare atunci când veţi ajunge la înscriere!

 

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Cerere tip – care se completează la unitatea de învăţământ în momentul înscrierii
 • Carte de indetitate/buletin – original şi copie
 • Certificat de naştere – original şi copie
 • Certificat de căsătorie – original şi copie (dacă este cazul)
 • Orice alt act/hotărâre judecătorească care să ateste schimbarea de nume dacă este cazul
 • Foaie matricolă – original şi copie

(promoţia curentă nu trebuie sa aducă foaia matricolă; absolvenţii LICEULUI ECOPROF sau ale oricărui alt liceu care va fi repartizat la unitatea noastră şcolară,  trebuie să facă dovada continuării studiilor şi trebuie să aibă asupra lor şi foile matricole ale tuturor anilor de studiu)

 

MENŢIUNI  SUPLIMENTARE:

 

ÎN CAZUL ABSOLVENŢILOR LICEULUI ECOPROF

– este necesară o adeverinţă de recunoaştere a probelor de bacalaureat, indiferent dacă aceştia au fost înscrişi şi au susţinut examenul de bacalaureat sau nu, după absolvirea liceului! (adeverinţa o veti solicita în înperioada 31 mai – 4 iunie 2021 iunie şi tot atunci se va elibera)

 

– cu adeverinţa de recunoaştere şi cu toate documentele specificate mai sus,  vă veţi prezenta (în saptamana 31 mai – 4 iunie 2021) la Comisia Municipală De Bacalaureat din cadrul Inspectoratului Şcolar Al Muncipiului Bucureşti să primiţi repartiţie la unul din liceele/colegiile de pe raza Municipiului Bucureşti.

 

– în momentul în care ati primit repartiţia de la Comisia Comisia Municipală De Bacalaureat din cadrul inspectoratului şcolar al muncipiului bucureşti, trebuie să vă prezentaţi (în perioada 31 mai – 4 iunie 2021) la liceul/colegiul unde aţi primit repartiţia să finalizaţi înscrierea cu toată documentaţia specificată mai sus!

 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DIN PROMOŢIILE ANTERIOARE ANULUI 2000

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DIN ALTE LOCALITĂŢI STABILIŢI ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI, CU DOVA DE REŞEDINŢĂ PE CARTEA DE IDENTIATE ,

 PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ESTE:

 

– este necesară o adeverinţă de recunoaştere a probelor de bacalaureat, indiferent dacă aceştia au fost înscrişi şi au susţinut examenul de bacalaureat sau nu, după absolvirea liceului! (adeverinţa o veţi solicita în înperioada 31 mai – 4 iunie 2021 şi tot atunci se va elibera, de la liceul absolvit din localitatea aferenta)

 

– cu adeverinţa de recunoaştere şi cu toate documentele specificate mai sus,  vă veţi prezenta (în saptamana 31 mai – 4 iunie 2021) la Comisia Municipală De Bacalaureat din cadrul Inspectoratului Şcolar Al Muncipiului Bucureşti să primiţi repartiţie la unul din liceele/colegiile de pe raza Municipiului Bucureşti.

 

– în momentul în care ati primit repartiţia de la Comisia Comisia Municipală De Bacalaureat din cadrul inspectoratului şcolar al muncipiului bucureşti, trebuie să vă prezentaţi (în perioada 31 mai – 4 iunie 2021) la liceul/colegiul unde aţi primit repartiţia să finalizaţi înscrierea cu toată documentaţia specificată mai sus!

 

            MENŢIUNI AJUTĂTOARE:

 • Pentru absolvenţii cu specializarea matematică-informatică sau ştiinţe ale naturii – filiera este TEORETICĂ, profilul REAL
 • Pentru absolvenţii liceului cu specializare/calificare tehnică avem următoarele menţiuni: filieră TEHNOLOGICĂ, profil TEHNIC, specializarea, după caz: tehnician mecatronist/tehnician în automatizări/ tehnician mecanică întreţinere şi reparaţii/tehnician transporturi etc.
 • Disciplinele pentru bacalaureat sunt următoarele:
 1. Pentru toţi absolvenţii din promoţia curentă sau cei care nu s-au înscris niciodată la bacalaureat: A. competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română; C. competenţe lingvistice în limbă modernă/ străină; D. competenţe digitale
 2. Absolvenţii de liceu specializări tehnice:

probe obligatorii: Limba şi literatura română – proba Ea); Matematică – proba Ec) şi  proba la alegere : Biologie vegetală şi animală (cls. IX -X) sau Fizică sau Chimie – proba Ed)

 1. Absolvenţii de liceu specializările matematică-informatică sau ştiinţe ale naturii: probe obligatorii: Limba şi literatura română – proba Ea); Matematică – proba Ec) şi proba la alegere: Biologie vegetală şi animală (cls. IX -X) sau Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană (cls. XI-XII) sau Fizică sau Chimie sau Informatică – proba Ed).
Site creat de Doimih