Regulament de ordine interioară 2015

Regulament de ordine interioară 2015

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legislaţia secundară, emisă de MEN şi organizaţiile subordonate acestuia, care intra în vigoare începând cu data de 1.09.2011, Adresa MECTS nr.213/BO/05.09.2011 ’’Foaie de parcurs”

Fișă evaluare cadru didactic – anexa2

Fișă evaluare cadru didactic – anexa2

Fișă evaluare cadre didactice Descarcă210 downloads

Fișă autoevaluare cadre didactice 2014 – 2015
Seminar de contact

Seminar de contact

În perioada 14-16 ianuarie 2015, d-na Cojocaru Andreea, profesor de limba română şi responsabil al Comisiei de proiecte europene din cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”, a participat la seminarul de contact cu tema „WorkBased Learning in VET

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind salarizarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Criterii de acordare a burselor în semestru 2

Criterii de acordare a burselor în semestru 2

Criterii de acordare a burselor sem 2 2014-2015 TIPUL DE BURSĂ CRITERII DE ACORDARE OBS/ACTE DEPUSE LA DOSAR BURSĂ DE MERIT – Media de promovare SEM.I cel puţin 9.00 – Media la purtare 10 – Cerere de acordare – C.I. elev – COPIE BURSĂ DE STUDIU – Media de promovare SEM. I cel puţin 7,00…

Steps for life

Steps for life

Luni, 08.12.2014 și joi, 11.12.2014 au avut loc activitati in cadrul proiectului ”Write a project , make a change” , programul Erasmus+, actiunea cheie nr.1 ”Mobilitati ale lucratorilor de tineret”.

1 Decembrie 2014

1 Decembrie 2014

Ruse Nicoleta a prezentat elevilor și profesorilor un material referitor la semnificația și importanța acestei zile. La finalul activitatii, profesorii și elevii

Festivalul Național al Șanselor Tale

Festivalul Național al Șanselor Tale

”Festivalul Național al Șanselor Tale” . Au participat elevii claselor IX A, IX B și XI B indrumați de prof. Tanase Doina, prof. Amza Lucia și prof.Cojocaru Andreea alaturi de directorul școlii Greavu Adina

Bibliotecă virtuală

Bibliotecă virtuală

Biblioteca școlară Vodafone te așteaptă cu peste o suta cincizeci de cărți.

Arhivă

Arhivă documente

Reviste

Revista interferențe:
Descarcă632 downloads

Calitate

Raport CEAC 2009: Procedură evaluare cadre didactice:
Descarcă465 downloads
Regulament CEAC 2009:
Descarcă466 downloads

Consiliere

Orar consiliere 2013-2014:
Descarcă695 downloads

Legislație

Legea :
Descarcă808 downloads

Pregătiri

Pregătire remedială:
Descarcă625 downloads

Programe

Să ști mai multe:
Download595 downloads

P.A.S.


P.A.S. 2013-2014:
Enter password
Descarcă768 downloads

Regulamente

Regulament intern 2014:
Descarcă628 downloads

Bacalaureat

Pregătire BAC 2014:

Burse școlare

Burse școlare 2013:
Descarcă1050 downloads

Site creat de Doimih