Anunț privind organizarea concursului de selecție a cadrelor didactice

Anunț privind organizarea concursului de selecție a cadrelor didactice

ANUNŢ

privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice din grupul țintă al proiectului
din cadrul Programului ERASMUS +,  KA1 – Mobilități de formare profesională/ VET
contract numărul – 2020-1-RO01-KA102-079231

  • 5 profesori – cu atribuții de predare la școala postliceala Tehnician ortoprotezist/echipa de proiect, domeniul mecanică. Aceștia vor participa la activități de jobshadowing, pe o perioada de 5 zile lucrătoare, în lunile mai/iunie, la o școală vocațională de profil din Turcia;
  • 10 elevi – anul II, Școala Postliceală, domeniul mecanică, calificare Tehnician Ortoprotezist. Aceștia vor participa la stagii de instruire practică pe o perioadă de 14 zile, în lunile mai/iunie, la școli vocaționale de profil, din Turcia.

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilități cu titlul ”Un tehnician ortoprotezist pregătit – 800 cazuri medicale rezolvate”, cu numărul 2020-1-RO01-KA102-079231, în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea KA1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării-VET, în baza contractului de finanțare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P., Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida,  Bucureşti, va organiza, în luna ianuarie 2021, un concurs de selecţie pentru un număr de 5 cadre didactice din instituție și 10 elevi, care vor participa la mobilități în Turcia, astfel:

Informaţii generale despre proiect:

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” a stabilit ca prioritate dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor adulți si ale cadrelor didactice care lucrează cu adulți, prin accentuarea dimensiunii europene într-un domeniu care reprezintă o carte de vizită pentru școala noastră: ortoprotezarea.

Pentru mai multe detalii descarcați documentul