B-dul Basarabia nr. 47, sector 2, București
Tel. Secretariat 021 324 32 95
Fax: 021 324 69 02
www.leonida.ro

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

Seminar de contact

Seminar de contact

În perioada 14-16 ianuarie 2015, d-na Cojocaru Andreea, profesor de limba română şi responsabil al Comisiei de proiecte europene din cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”, a participat la seminarul de contact cu tema „WorkBased Learning in VET

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind salarizarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Site creat de Doimih