Anunțuri importante

Să știi mai multe sa fii mai bun – școala altfel

Să știi mai multe sa fii mai bun – școala altfel

Orar școala altfel Descarcă 

Plan activități subcomisie diriginți sem II 2015-2016

Plan activități subcomisie diriginți sem II  2015-2016

Descarcă 

Plan managerial de prevenire și combaterea violenței sem II 2015-2016

Plan managerial de prevenire și combaterea violenței sem II  2015-2016

Descarcă 

Planul managerial al activităților de formare sem II 2015-2016

Planul managerial al activităților de formare sem II  2015-2016

Descarcă 

Plan managerial activități extrașcolare sem II 2015-2016

Plan managerial activități extrașcolare sem II  2015-2016

Plan operațional sem II 2015-2016 2015-2016

Plan operațional sem II  2015-2016  2015-2016

Planificarea orelor de consiliere

Planificarea orelor de consiliere Descarcă 

Plan pază

Cadre de siguranță – Plan pază Descarcă 

Ordin 5576 burse școlare

ORDIN nr. 5576 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin….

Consiliere (sem II)

Comitet elevi Descarcă  Comitet părinți Descarcă  Ședințe comisii Semestrul II Planificare ore consiliere Descarcă  Planificare ședințe cu părinții Descarcă 

Site creat de Doimih