B-dul Basarabia nr. 47, sector 2, București
Tel. Secretariat 021 324 32 95
Fax: 021 324 69 02
www.leonida.ro

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

Conferinţa internaţională a cadrelor didactice

Conferinţa internaţională a cadrelor didactice

Ca parte integrantă a parteneriatului educaţional şi proiectului de cercetare „Ỉmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei şi formării la standarde europene”, Colegiul Tehic „Dimitrie Leonida” a participat cu 6 comunicări ale unor cadre de specialitate (învăţământ tehnic şi catedra de limbi moderne) la conferinţa internaţională „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Ỉnvăţământul între realitate şi provocări”.

Programul Sa Stii Mai Multe Sa Fii Mai Bun – Scoala Altfel

Programul Sa Stii Mai Multe Sa Fii Mai Bun – Scoala Altfel

Scoala altfel 2014, Programul Sa stii mai multe sa fii mai bun 2014

Fișă autoevaluare cadre didactice 2013 – 2014

Fișă autoevaluare cadre didactice 2013 – 2014

Fișa de evaluare a cadrelor didactice

Examenul de certificare profesională

Examenul de certificare profesională

Datele de desfășurarea a examenului de certificare profesinală a absolvenților din învățământul postliceal nivel 3 avansat sesiunea februarie 2014.

Criterii de acordare a burselor sem II an școlar 2013-2014

Criterii de acordare a burselor sem II an școlar 2013-2014

Criteriile de acordare a burselor din anul 2013

Învățământul postliceal – promoția februarie 2014

Învățământul postliceal – promoția februarie 2014

În atenția absolvenților învățământului postliceal – promoția 2014

Centralizator ore de consiliere 2013 – 2014

Mobilitate VETPRO – Scoția

Mobilitate VETPRO – Scoția

În perioada 10-16 noiembrie 2013, d-na director Greavu Adina a participat la mobilitatea VETPRO desfășurată la Dundee and Angus College, Arbroath, Scotland

Career progression route for trainers and trainers in VET education, 17 octombrie 2013

Career progression route for trainers and trainers in VET education, 17 octombrie 2013

Activitate desfășurată la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” în cadrul acțiunii europene Vizite de studii pentru factori de decizie în educație

Schimb de experiență cu specialiști din Belgia, 7 octombrie 2013

Schimb de experiență cu specialiști din Belgia, 7 octombrie 2013

La întâlnirea de lucru, desfășurată la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”, au participat specialiști din Belgia, reprezentanți CNDIPT și profesori de la Colegiul Tehnic